Хөдлөх бүрэлдэхүүнийг хэмжих автомат хяналтын системийн бүдэг бадаг удирдлагын хэрэглээ