Хамгийн урт нүүрсустөрөгчийн гинжин спирт шеми погийн үүрэг