Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн амжилтын гол хүчин зүйлүүд